Site Overlay

Reflexie 2/2023

REFLEXIE
Kompendium teórie a praxe podnikania – celé číslo 2/2023

Fulltext – celé číslo 2/2023 (.pdf)
Rok vydania: 2023
Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISSN: 2730-020X
URL časopisu: http://reflexie.ku.sk/

 

 

OBSAH/CONTENTS:

Jana PITEKOVÁ, Mária VRÁBLIKOVÁ, Zuzana GONČÁROVÁ
Komparácia modelov sociálnej politiky vo vzťahu k úmrtnosti na COVID-19 v EÚ a USA (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2023.7.2.6-22

Mária VRÁBLIKOVÁ, Iveta UBREŽIOVÁ, Anna DIAČIKOVÁ, Mária BUDZÁKOVÁ
Vedenie ľudí a motivácia ako súčasti podnikovej kultúry vybraného podniku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2023.7.2.23-42

Zuzana GONČÁROVÁ, Jana PITEKOVÁ, Ľubica ĎURAJDOVÁ
Vyučovanie finančnej gramotnosti v regionálnom školstve (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2023.7.2.43-64

Karol ČARNOGURSKÝ, Miroslava KUBIČKOVÁ, Anna DIAČIKOVÁ
Stratégia zakladania spin-off centier v univerzitnom prostredí
1. časť – Prehľad literatúry o spin-off centrách v univerzitnom prostredí vo svete a na Slovensku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2023.7.2.65-84

Copyright © 2024 Časopis Reflexie. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes