Site Overlay

Reflexie 2/2022

REFLEXIE
Kompendium teórie a praxe podnikania – celé číslo 2/2022

Fulltext – celé číslo 2/2022 (.pdf)
Rok vydania: 2022
Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISSN 2730-020X
URL časopisu: http://reflexie.ku.sk/

OBSAH/CONTENTS:

Matúš Baráth, Dušana Alshatti Schmidt
Práca z domu ako nástroj pre efektívnejšie podnikanie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2022.6.2.6-21

Tatiana Hajdúková, Lucia Kurilovská, Edita Lukáčiková
Analýza platobnej disciplíny pri odvádzaní poistného voči Sociálnej poisťovni v Slovenskej republike (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2022.6.2.22-36

Martina Jantová, Tadeáš Chujac, Peter Štarchoň
Aplikácia zhlukovej analýzy v marketingu: Typy slovenských spotrebiteľov a ich vzťah k reklame (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2022.6.2.37-54

Jana Kajanová, Natália Barteková
Práca na diaľku ako nový štandard? Úspora nákladov a zvýšenie produktivity vďaka práci na diaľku v slovenskom sektore prekladateľských služieb (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2022.6.2.55-66

Erika Loučanová, Miriam Olšiaková
Obchodné praktiky aplikované voči spotrebiteľom a ich právam na slovenskom trhu z pohľadu etiky (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2022.6.2.67-77

Zdenko Stacho, Michal Hamar, Katarína Stachová, Magdaléna Švecová, Michal Kabát
Gamefikácia v procese adaptácie zamestnancov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2022.6.2.78-89

Zuzana Joniaková, Lenka Mikle, Jana Blštáková, Viktória Ali Taha
Vývoj a trendy v odmeňovaní zamestnancov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2022.6.2.90-102

Alžbeta Kucharčíková, Nikola Štaffenová, Erika Juríčková, Natália Zaťurová, Natália Bodorová
Digitálna gramotnosť a vzdelávanie zamerané na digitálne zručnosti a vedomosti (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/refl.2022.6.2.103-121

Copyright © 2024 Časopis Reflexie. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes