Site Overlay

Vydavateľ

Verbum – vydavateľstvo KU
Katolícka Univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok
Slovakia
IČO: 37 801 279

Periodicita
Vedecký časopis REFLEXIE vychádza od roku 2017.
Vychádza dvakrát ročne (jún, december).
Uzávierka príspevkov je vždy 28. februára a 15. septembra príslušného roku.

Recenzný proces
Recenzné konanie je obojstranne anonymné t. j. je zaručená vzájomná anonymita autora aj dvoch recenzentov (double-blind peer-review).

Autorské poplatky
bez poplatku

ISSN: 2585-7428

Copyright © 2024 Časopis Reflexie. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes